I forrige uke var styringsgruppen for Sentrale Skandinavia samlet til møte og vedtok støtte til prosjekter som søkte Interreg Sverige-Norge programmet på utlysning 3. Hvilke prosjekter som fikk støtte kan du lese mer her. Møtet ble holdt i Lillestrøm, og ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, holdt innledningsvis en presentasjon av kommunen. Han fortalte videre til sekretariatet hvorfor grenseoverskridende samarbeid innen Interreg er viktig for Lillestrøm kommune:

– Vi står foran store omstillinger i årene som kommer. Klimaendringer, demografisk utvikling, kompetansekrav i arbeidslivet og krig i Europa setter oss på prøve. For å få til store ting må vi samarbeide – også over landegrensene. Deltakelse i Interreg Sverige-Norge programmet åpner for akkurat dette engasjementet og gir gode muligheter for å gjøre en forskjell for egne innbyggere og alle andre i regionen vår, sier Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm.

Neste møte i styringsgruppen i Midt-Skandinavia er i november.

Møte i styringskomiteen for Sentrale Skandinavia i Lillestrøm

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.