Robert Scheman, som den franske utenriksministeren, skrev en erklæring i 1950 om ideen om å etablere et europeisk kull- og stålsamfunn, året etter ble det en realitet. Det var grunnlaget for det som i dag er Den europeiske union.

På sitt møte i Milano i juni 1985 vedtok Det europeiske råd å opprette en Europadag for daværende EF (Europeiske fellesskap). Beslutningen var en del av en større tiltakspakke for å gjøre europeisk samarbeid mer populært.

Europadagen feires 9. mai på forskjellige måter i de fleste medlemslandene i EU, så vel som i noen andre europeiske land, som Kosovo. Vanligvis heises EU-flagget. Det gjennomføres også ofte ulike informasjonskampanjer rettet mot publikum om europeisk samarbeid i forbindelse med markeringen. Som Mitt Europa. I noen tilfeller feires dagen med kake eller bakverk.

Interreg Sverige-Norge feirer dagen ved å delta på Europadagen på Kulturhuset i Stockholm sammen med andre EU-programmer. Dagen byr på spennende innhold med seminarer, filmfestival og mye mer!

Les mer om Europadagen 9. mai

Europadagen 9. mai

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.