Grenseløst arbeid i skogen

Prosjektet har som mål å øke interessen for skogbruksjobber og gi mulighet for kompetanseheving for de som allerede er ansatt. Klimaendringene og den voksende bioøkonomien krever nye måter å skape et bærekraftig skogbruk på. Ved hjelp av ny teknologi og nye tilnærmingsmåter skal dette prosjektet, i nært samarbeid med forskningen, gjøre skogbruksjobber attraktive for flere. Dette styrker grenseregionen og gjør den til et attraktivt sted å bo og arbeide. Prosjektområde: Interreg Sverige-Norge Indre Skandinavia. Prosjektet vil arbeide med følgende hovedspørsmål: Utdanning og livslang læring: Dette omfatter HR-arbeid, erfaringsutveksling mellom skoler, utforming av dialogmodeller med AI, støtte til beslutningstaking om skogbruksmål og støtte til skogbruksinteressenter: nytt og kommende informasjonsmateriell, apper og beregningsmodeller. Fremme interessen for å jobbe i skogsektoren: Dette innebærer skogbruksjobber for unge og målrettede aktiviteter for ulike andre målgrupper. Den omfatter også en undersøkelse blant skogsmaskinførere med fokus på det sosiale arbeidsmiljøet.

Prioritert område:

En mer social gränsregion

Spesifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdato:

1 okt 2023

Sluttdato:

30 sep 2026

Total kostnad for intervensjonen:

1 167 583 EUR

Totalt støttebeløp:

689 915 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Skogsstyrelsen

Norsk prosjekteier:

Skogkurs

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Bjørn Helge Bjørnstad

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.