Cyberkapasitet på tvers av landegrenser

Cross Border Cyber Capacity samler komplementær kompetanse, infrastruktur og erfaring for å styrke innovasjonskapasiteten innen cyber- og samfunnssikkerhet. Cyber Growth styrker bedriftenes evne til å lykkes i et globalt marked. Gjennom Cyber Academy får samfunnet og næringslivet i regionene et styrket kompetansetilbud, og Cross Border Cyber Hub styrker grenseregionens evne til strategisk posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdato:

1 mai 2023

Sluttdato:

30 apr 2026

Total kostnad for intervensjonen:

2 145 062 EUR

Totalt støttebeløp:

1 278 067 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Compare

Norsk prosjekteier:

Digital Innlandet

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Gunn Mari Sund Rusten

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.