I slutet av april samlades medlemmarna i övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge i Hamar för det årliga lunch-till-lunch mötet. Utvalget består av representanter fra både Norge og Sverige og har en bred sammensetning med representanter fra akademia, næringsorganisasjoner, myndigheter og regionpolitikere.

Det ble en innholdsrik samling med både faglig innehold, møte og sosial aktivitet. Starten på samlingen ble avhold på Atlungstad Brenneri med faglige presentasjoner. Seksjonssjef Program og tjenesteutvikling ved Innlandet Fylkeskommune, Erik Hagen presenterte ESPON der Innlandet Fylkeskommune er nasjonalt kontaktpunkt. I tillegg ble det orientert om prosjektet Ruralplan – Innovative planning in shrinking societies.

Virksomheten til Nordisk ministerråd og grensekomiteene ble også gjennomgått av Gro Svarstad, leder av Grenseutvalget Innlandet-Dalarna. Deretter fulgte presentasjon av aktivitetene på Atlungstad Brenneri og middag.

Påfølgende dag ble møte i overvåkningskomiteen avviklet med orientering om status vedr. innvilgete midler, innkomne søknader, beslutt omsøkt prosjekt, evaluering av programmet samt informasjon fra aktører til stede.

I forbindelse med møtet tok Interreg-sekretariatet en prat med overvåkingsutvalgsleder Carl-Johan Klint fra Bygde- og infrastrukturdepartementet;

– Hvordan synes du arbeidet i den nye programperioden har startet?

– Veldig bra, den svenske regjeringens ambisjon har vært å fortsette å utvikle og forbedre programmet for å møte de store samfunnsutfordringene, ikke minst den grønne omstillingen. Den store interessen for å gjennomføre prosjekter innenfor programmet tyder på at vi har landet riktig i våre prioriteringer, begynner Carl-Johan Klint.

– Hva er det viktigste med dette Interreg-samarbeidet?

– Å fortsette å utvikle samarbeidet mellom våre to land. Vi har en lang tradisjon for samarbeid, fri bevegelse og tverrregional utveksling. Men pandemien la en demper på samarbeidet. Dette – sammen med at klimarelaterte konsekvenser og utfordringer ikke ser noen landegrenser – gjør samarbeidet innenfor programmet kanskje viktigere enn noen gang, fortsetter Carl-Johan Klint.

– Hva forventer du at programmet skal bidra til/oppnå i inneværende periode?

– Her vil jeg gjerne tilbake til pandemien og ikke minst dens negative sosiale konsekvenser. Programmet vil være et viktig verktøy for å gjenopprette tillit og samarbeid. Som et eksempel vil jeg nevne ISO 1 (prioritering En sterkere grenseregion) Som et eksempel vil jeg nevne ISO 1 (prioritering En sterkere grenseregion) hvor innsats som bidrar til å minimere grensehindre og utvikle felles strategier og samarbeidsformer som bedre utnytter grenseregionens samlede kompetanse og verdier vil kunne gjennomføres, avslutter Carl-Johan Klint.

Neste møte i overvåkningskomiteen er til høsten.

Møte i Overvåkingskomiteen på Hamar

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.