Overvåkingskomiteen i Interreg Sverige-Norge programmet har gjennomført lunsj-til-lunsj møte i Örnsköldsvik, region Västernorrland, som er en del av programgeografien i Interreg Sverige-Norge programmet.

Overvåkingskomiteen, sekretariatet samt regionale rådgivere.

Den første dagen ble regionen presentert gjennom en introduksjon til Höga Kusten som destinasjon, besøk på Naturum ved Skuleberget/Skuleskogens nationalpark samt Utsikt Höga kusten og avslutningsvis en presentasjon av High Coast Destillery ved Ångermanälvens strand.

Dagen etter ble det gjennomført møte i Overvåkingskomiteen med gjennomgang av status for programmet, informasjon fra Europeiske kommisjonen, Kommunal og distriktsdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt prioritering av prosjekter (se separat artikkel).

Møte i overvåkingskomiteen i Interreg Sverige-Norge

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.