Styringskomitemøte i Sentrale Skandinavia

Dato: 5 desember 2023
  6 desember 2023
Starttid: 19:00
Sluttid: 15:00
Plass: Trotzgatan 9-11, Falun, 791 71, Sweden
Samordnare:

Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål og prioriteringer. I dette møtet vil syv prosjekter fra Midt-Skandinavia bli prioritert.

Invitasjonen er sendt ut til medlemmene.

Påmelding skjer på e-post til Ivona Begic,
senest 24. november 2023

Styringsgruppemedlemmer i CS

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.