Styringskomiteemøte i Nordens Grønne Belte

Dato: 30 november 2023
  30 november 2023
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:00
Plass: Scandic Hotel, Hell, Norge
Samordnare:

Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål og prioriteringer. I detta möte kommer fem projekt i Nordens gröna bälte att prioriteras.

Invitasjon og agenda er sendt ut til medlemmene.

Registrering er gjort senest 7. november til Sidsel Trønsdal på epost: sidtr@trondelagfylke.no

Styringskomitémedlemmer

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.