Er du klar?

Vi åpner for første utlysning 15. mai og stenger 15. juni. Vedtak vil bli tatt i september.

Den andre utlysningen åpner 15. oktober og stenger 15. november. Avgjørelsen tas i januar.

Du kan starte prosjektet fra datoen søknaden sendes inn, men på eget ansvar.

Pågående prosjekter eller mulighetsstudier må være gjennomført før ny søknad sendes inn.
I forbindelse med innsending av ny søknad vil vi be om en foreløpig sluttrapport fra pågående prosjekt/mulighetsstudie. Den bør i det minste inneholde en oppsummering av resultatene.

Ta kontakt med en prosjektrådgiver i god tid før du sender inn søknaden.

Fortell oss om prosjektideen din. Hvis du vil er du velkommen til å fylle ut idéskissenog send oss en e-post.

Her du kan lese mer om programmets prioriteringer og konkrete mål og hvordan du går frem med en søknad.

Velkommen inn med din søknad!

Første samtale for 2021-2027

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.