PreVis Prehospitel Video i samverkan 2

Huvudmål: Att utveckla och implementera avancerad videoteknik för beslutsstöd och etablera en triple-helixmiljö som bidrar till långsiktig utveckling av hela den prehospitala vårdkedjan för att skapa en ökad innovationskapacitet i gränsregionens prehospitala sjukvård och på sikt en mer jämlik vård för alla invånare.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Innovativa miljöer

Startdatum:

1 aug 2023

Slutdatum:

31 jul 2026

Total kostnad för insats:

2 207 432 EUR

Totalt stödbelopp:

1 225 513 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Lindholmen Science Park

Norsk projektägare:

Sykehuset Innlandet

🇸🇪 Svensk webbplats:

picta.lindholmen.se/sv/projekt/previs2

🇳🇴 Norsk hemsida:

picta.lindholmen.se/sv/projekt/previs2

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Nils Halvor Gryting

Kontaktperson svensk sida:

Hanna Maurin Söderholm

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.