Gränslös arbetskraft till skogs

Projektet syftar till att öka intressent för skogliga jobb och ge möjlighet till ett kunskapslyft för redan anställda. Klimatomställningen och den expansiva bioekonomin kräver nya sätt att skapa ett hållbart skogsbruk. Med ny teknik och nya angreppssätt vill detta projekt i nära samarbete med forskningen göra skogliga jobb attraktiva för fler. Detta stärker gränsregionen och gör den attraktiv att leva och bo i. Projektområde: Interreg Sverige-Norge Inre Skandinavien. Projektet kommer att arbeta med följande huvudfrågeställningar: Utbildning och livslångt lärande: I detta ingår HR arbete, erfarenhetsutbyte mellan skolor, utformning av dialogmodell med AI, stöd för beslut om målsättning med skogsbruk samt stöd till skogliga aktörer: nya och kommande informationsmaterial, appar och beräkningsmodeller. Främja intresset för att jobba inom skoglig sektor: Detta innebär skogliga jobb för ungdomar och riktade aktiviteter mot olika andra målgrupper. Här ingår även enkät till skogmaskinförare med fokus på den sociala arbetsmiljön.

Prioterade område:

En mer social gränsregion

Specifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdatum:

1 okt 2023

Slutdatum:

30 sep 2026

Total kostnad för insats:

1 167 583 EUR

Totalt stödbelopp:

689 915 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Skogsstyrelsen

Norsk projektägare:

Skogkurs

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Bjørn Helge Bjørnstad

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.