Erklæring om tilgjengelighet

Interreg Sverige – Norge står bak denne siden. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne bruke nettsiden. Dette dokumentet beskriver hvordan interreg-sverige-norge.com forholder seg til lov om tilgjengelighet til digital offentlig tjeneste, eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer og hvordan du kan melde mangler til oss slik at vi kan utbedre dem.

Hvor tilgjengelig er nettsiden?

Dette nettstedet er delvis forenlig med lov om tilgjengelighet til digital offentlig tjeneste.

Hva kan du gjøre hvis du ikke kan bruke deler av siden?

Hvis du trenger informasjon fra { } i et hvilket som helst annet format, for eksempel tilgjengelig PDF, stor tekst, lettlest, lydopptak eller blindeskrift, du kan gi oss beskjed.
[Responstiden er normal { }.]
[Du kan også kontakte oss på følgende måte:

  • send e-post til { }
  • ring { }]

Rapporter mangler i tilgjengeligheten til nettstedet

Vi jobber hele tiden med å forbedre tilgjengeligheten til nettsiden. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, eller hvis du mener at vi ikke oppfyller lovens krav, gi oss beskjed slik at vi vet at problemet eksisterer.

Tilsyn

Myndigheten for digital forvaltning har ansvar for å føre tilsyn med lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer kommentarene dine, kan du ta kontakt med Myndigheten for digital forvaltning og irettesette den.

Teknisk informasjon om tilgjengeligheten til nettstedet

Dette nettstedet er {helt / delvis / ikke} i samsvar med nivå AA i standard retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold versjon 2.1. Les mer på W3.org om retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold versjon 2.1 .

Dette innholdet er ikke tilgjengelig

  • Nettet inneholder kode som ikke følger nettstedets standarder og ikke validerer. WCAG-retningslinje 4.1.1.
  • Internett tilbyr ikke muligheten til å hoppe over tilbakevendende innhold. Retningslinje WCAG 2.4.1.
  • Nettets navigasjonsmeny kan ikke nås med kun tastaturet og mobilen. Retningslinje WCAG 2.1.1.

  • [Problem ved {<användningssituation>} {<beskrivning>} [WCAG { } ({A / AA})]}...]

[Vår ambisjon er å ha fikset alle kjente tilgjengelighetsproblemer innen { } { } {<år>}.]
[Unntak for urimelig tyngende tilpasning
{ } påberoper seg unntak for urimelig tyngende tilpasning av { /deler av } i henhold til § 12 i lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester på følgende grunnlag:
{ }]

Hvordan vi testet nettstedet

{Vi har gjort en egenvurdering (intern testing) av {<webbplats>}.
/ { } har gjort en uavhengig anmeldelse av {<webbplats>}
/ Vi har satt pris på tilgjengeligheten uten gjennomgang.}
Den siste vurderingen ble gjort {<dag>} {<månad>} {<år>} [og er godkjent av {<instans>}].
[Gjennomgangsmetode]
[Gjennomgå rapport]
[Nettstedet ble publisert på {<dag>} {<månad>} {<år>}.]
Rapporten ble sist oppdatert den {<dagens datum (dag månad år)>}.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.