Informasjon til deg som har et pågående prosjekt

Gjennomføre prosjekter

Gjennomføre prosjekter

Innholdet på denne siden vil bli oppdatert etter hvert som den blir tilgjengelig. En prosjekthåndbok er under utvikling og vil bli presentert som e-bok om kort tid.

Prosjektstart

Prosjektet kan starte etter at godkjenningsvedtak er fattet. Et formelt vedtak sendes vanligvis ut cirka tre måneder etter at søknadsfristen er utløpt. Velger du å starte før det, er det på eget ansvar.

Viktige dokumenter

Avgjørelsen

Vedtaket angir prosjektets innhold, eventuelle særlige forhold og i hvilke anledninger prosjektet skal levere sine rapporter. Her er også start- og sluttdato for prosjektet.

Samarbeidsavtale

For å regulere ansvar og fullmakter er det lettere å etablere en samarbeidsavtale mellom aktører i prosjektet.

Maler

Idéskisse

Svensk budsjettmal for engangsbeløp

Svensk budsjettmal for personalkrevende prosjekter

Forskrifter

Søknad om betaling

Statusrapport

Det skal leveres en felles statusrapport sammen med hver søknad om utbetaling. Dette gjøres vanligvis to ganger i året og skal dekke ca 10-15 sider. Den skal også være signert av både norske og svenske prosjektledere. 

I statusrapporten trenger du ikke å beskrive detaljerte aktiviteter, men heller analysere hvordan disse har brakt deg nærmere dine mål og resultater.

Skriv rapporten på en måte som lett kan forstås av alle.

Kostnadstype

Kommunikasjon

Gi deg selv de beste forutsetningene helt fra starten og fordel ressurser til en kommunikatør og lag en kommunikasjonsplan. Bruk kommunikasjon som verktøy gjennom hele prosjektet. God kommunikasjon kan påvirke hvordan partnerskap, politikere og omverden ser behovet for ditt prosjekt.

Kommunikasjon har stor betydning i gjennomføringen av prosjekter av flere grunner:

 • En god og konkret idé med tydelig fokus på reelle behov gir mer interesse fra media og gjør det lettere å forankre idé og prosjekt internt.

   

   

 • Aktiv og gjennomtenkt kommunikasjon, både internt og eksternt, øker forutsetningene for at prosjektet kan gjennomføres planmessig og nå sine mål.

   

   

 • Ved å formidle oppnådde resultater skapes mer kunnskap om dem og samfunnsnytte.
 • En godt gjennomført intern og ekstern kommunikasjon øker også forutsetningene for varige effekter etter prosjektperiodens slutt.

   

   

 • Prosjektet bidrar gjennom aktiv og utadrettet kommunikasjon til å øke kunnskapen om programmet og dets muligheter blant andre potensielle prosjektsøkere.

   

   

Ikke glem å gi oss beskjed når du har fått en artikkel publisert, blitt intervjuet av media eller har blitt lagt merke til på andre måter. Vi vil gjerne hjelp å spre ditt arbeid og dine resultater også i våre kanaler.

Tips! Forbered en interessant elevatorpitch på omtrent tre minutter slik at du raskt og enkelt kan fortelle om prosjektet ditt til omgivelsene dine.

Interregs logo

Støttemottakeren er forpliktet til å informere offentligheten om støtten fra Det europeiske regionalutviklingsfondet. Dette gjøres ved å bruke logoen til Interreg-Sverige-Norge i alt materiell som produseres for å markedsføre og informere om prosjektets aktiviteter. Dette gjelder for eksempel nettsider, brosjyrer, invitasjoner, annonsemateriell, rapporter og lignende.

Logoen skal ha minst samme høyde som andre logoer og minimum bredde 38,1 mm. Logoen skal alltid være tydelig og hensiktsmessig i forhold til størrelsen på produktet. Når Interregs logo brukes på nettsiden, skal den være synlig direkte på skjermen uten at brukerne trenger å scrolle på siden.

Vær oppmerksom på at midler ikke vil bli utbetalt dersom prosjektet ikke følger instruksene.

Her kan du logge inn på den godkjente Interreg-logoen i flere ulike formater.

Oppfølging og kontroll

Prosjektresultater og effekter

Sluttrapport

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.