Kommande utlysningar

Du kan alltid söka förstudier och småskaliga projekt löpande under året.

Ett större huvudprojekt söker du när programmet har en utlysning öppen.

Nästa utlysning är 15 oktober till 15 november 2022.

Oavsett veckodag så kommer det från 2023 att vara två utlysningar per år:

  • 15 januari till 15 februari
  • 15 augusti till 15 september

Ta gärna kontakt med en rådgivare för att få veta mer.

Kommande utlysningar

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.