Har du någonsin undrat hur samarbetet över gränsen mellan Norge och Sverige kan utvecklas? Nu har du chansen att påverka! Genom att delta i enkätundersökningen kan du bidra med din åsikt och forma framtiden för Interreg Sverige-Norge. Läs vidare för att ta reda på hur du kan göra din röst hörd!

I enkäten svarar du på det som berör dig där du bor och arbetar. Du kan svara kort eller långt, med få eller flera exempel. Alla frågor är frivilliga.

Länk till enkätundersökningen med frågor om att samarbeta över gränsen

Dina synpunkter är viktiga och kommer att sammanställas i en rapport till Europeiska kommissionen. Detta kommer sedan att användas som underlag för nästa generation av Interreg efter 2027.

Vi och alla andra Interregprogram i Europa ställer de här frågorna till organisationer, offentliga aktörer, medborgare, politiker och andra intressenter i gränsregionerna.

Senast i oktober behöver vi ha dina synpunkter.

Tack för att du vill bidra!

Framtidens Interreg-samarbete mellan Sverige och Norge

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.