Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

Datum: 10 maj 2023
  10 maj 2023
Starttid:     09:00
Sluttid:     14:30
Plats:   Holiday club, Åre
Samordnare:

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan har sänts ut till ledamöterna.

Anmälan sker per e-post till Wenche Lidberg: wenche.lidberg@lansstyrelsen.se
senast 25 april 2023

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.