Styrkommittémöte i Centrala Skandinavien

Styrkommittémöte i Centrala Skandinavien

Datum: 16 februari 2023
  17 februari 2023
Starttid:     12:30
Sluttid:     12:00
Plats:   Karlstad CCC Tage Erlander 8A, Karlstad
Samordnare:

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning har sänts ut till ledamöterna.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.