Föreläsning om cirkulär ekonomi

Datum: 20 januari 2023
  20 januari 2023
Starttid:     09:00
Sluttid:     11:00
Plats:   Teams, länk skickas dagen innan till de som har anmält sig.
Samordnare:

Interreg Sverige-Norge bjuder in till en digital föreläsning om:

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Det gränsöverskridande programmet tar sikte mot den gröna omställningen och ett av de prioriterade målen är Cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare i stället för att bli avfall. Genom att cirkulera produkter och skapa värde ur avfall skapar vi det cirkulära samhället.

Tobias Jansson – omvärldsbevakare och skribent, CircularEconomy.se ger en inspirerande överblick över området med många exempel på hur företag och offentlig verksamhet kan arbeta cirkulärt, bland annat hämtade från sin bok Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin som utkom i våren 2022.

Sista halvtimmen finns sekretariatet för Interreg Norge-Sverige på plats för att svara på frågor om programmet.

Läs mer om den gröna omställningen i Populärversionen av programdokument på vår webbplats.

Om du vill fördjupa dig ytterligare se;

  • Cirkulär ekonomi: se sidan 23-26
  • Innovative miljøer: se side 15-17
  • Små og mellomstore bedrifters hållbare tilvekst: se side 18-20

 

Föreläsning och efterföljande frågestund med sekretariatet hålls på Teams.

Du anmäler dig här så skickar vi ut en länk till föreläsningen en dag innan.

Om du inte har fått en direktlänk dagen innan skicka en e-post till helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no som ser till att skicka en till dig.

Sista anmälningsdag 15 januari.

Samtycke
Föreläsningen kommer att spelas in och med denna anmälan godkänner du din eventuella medverkan. Inspelningen kan användas i marknadsföringssyfte, publiceras på vår webbplats eller på sociala media. Om du inte skulle samtycka behöver du meddela oss detta i samband med din anmälan.

Anmälan:
Please select form to show

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.