Uppdaterad svensk budgetmall

Uppdaterad svensk budgetmall

Det finns en uppdaterad budgetmall för svensk sida, ladda ner den direkt här eller under fliken Ansöka/Blanketter & mallar.

Mallen har bl.a. förenklats vad det gäller personalkostnader.