Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 21-22 november 2018 i Trøndelag

Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 21-22 november 2018 i Trøndelag

Den 21-22 november 2018 har styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte möte i Trøndelag.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.