Projektutlysning

Den tredje utlysningsperioden är 12 januari till 19 februari 2016

Den fjärde utlysningsperioden är 15 augusti till 15 september 2016

Den femte utlysningsperioden är 16 januari till 15 februari 2017

Några fler perioder är inte beslutade, men vi planerar att ha två perioder per år. En period i augusti/september och en i januari/februari.

Välkommen med din ansökan!