Blanketter & mallar

Ansökan är till största del vara webbaserad men här kommer du att hitta kompletterade blanketter och mallar.

Inför ansökan

Innan du skickar in din ansökan kan det vara en bra idé att fylla i detta dokument. Skicka gärna detta dokument till sekretariatet, för att få feedback på din projektidé.

Formulär för ”to-sides” sammendrag.

Ansökan Interreg Sverige Norge 2014-2020

Ansökan görs i Min ansökan i Sverige

I Norge görs ansökan på regionalförvaltning.no

Projekthandbok

Projekthandbok Projekthandboken i Pdf-formatbudsjettmodell_norsk_side_24juni_2015

Checklista-till-sökanden  att gå igenom innan ansökan skickas in till ”Min ansökan”

Sjekkliste att gå igenom innan ansökan skickas in till ”Regionalforvaltning.no”

Norsk budsjettmodell

budsjettmodell_norsk_side_24juni_2015

Svensk budgetmall

Svenskbudget

Aktiviteter-Utlandsresor Mallen används för aktiviteter och resor utanför Sverige och Norge

Medfinanasieringsintyg

Mall medfinansieringsintyg för svensk sida

Mall medfinansieringsintyg medsökande svensk sida

Mall medfinansieringsintyg för norsk sida

Avtal

Medsökandesavtal Ett förslag till avtalsmall mellan medsökande och projektägare

Partnerliste

Mall partnerliste för norsk sida

Programdokument

Hela programmet för Interreg Sverige-Norge

EU-kommissionens förordning om budgetposter

Lägesrapport

Mall Läges-/delrapport

Ansökan om utbetalning

Import-mall Importmallen används för att importera utgifter till ” Min ansökan”

Ansökan-om-förskott

Mallar för tidrapporter

Personalkostnader

Närvaro-seminarierum Används vid konferenser och seminarier, fungerar som deltagarlista

Tidrapport-privat-finansiering

Tidrapport-timanställda Används för redovisning av egen personal med timanställning hos projektägare

Tidrapport-offentligt-finansiering

Tidrapport för varierande deltidsanställda  Används för redovisning av egen personal med månadslön som arbetar varierande andel av arbetstiden per månad i projektet

INTYG-deltidstjänst i EU-projekt

Rapportering av norska kostnader