Oppstartsseminar på Hamar

Oppstartsseminar på Hamar

Den 14. juni deltok over 16 personer ifra fem nye Interreg prosjekter på oppstartsseminar i Hamar.

Interreg Sverige – Norge programmet hadde onsdag denne uken ett oppstartsseminar for nye prosjekter i delområdene Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia. Partnere fra både norsk og svensk side var med på seminaret. Igjennom dagen fikk deltakerne en oversikt over forventninger, krav og andre tips til en god gjennomføring av Interreg Sverige – Norge prosjekter.

Hensikten med seminaret var også å bli kjent med andre prosjekter på tvers av grensene. Prosjektene ble invitert til å presentere sine egne prosjekter. Se dem her:

– Smarte og bærekraftige øysamfunn (ESBÖ)

Grensen som attraksjon (GSA)

Fjelltransfer Trysil – Dalafjellene

Innovasjon for grønn omstilling (InGO)

The bioeconemy region

Se også øvrige presentasjoner her:

Prosjektstyring

Kommunikation