Delområden

Nordens gröna bälte

Nordens Gröna Bälte består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag fylke i Norge.