Om Interreg

Ny programperiod – 2014–2020

Fokus för programperioden 2014-2020 kommer att vara forskning och innovation, hållbara transporter, skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. Programperioden 2014-2020 är ännu inte godkänd av Europeiska kommissionen. Planen är att programmen kommer att kunna öppna för ansökningar i början av 2015.

Interreg

Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sverige deltog 2007-2013 i totalt 13 av dessa EU-program. Programmen har sammanlagt omsatt ungefär 10 miljarder kronor under perioden 2007-2013 genom stöd till 1100 projekt.