Möte med Övervakningskommittén

Möte med Övervakningskommittén

Den 30 november har övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge möte på Arlanda mellan kl. 10.00-15.00.

Övervakningskommittén är tillsammans med förvaltande myndighet ansvarig för att granska genomförandet av programmet och ska förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet. Övervakningskommittén prioriterar även urval av projekt bland de projekt som ska genomföras över programmets delområdesgränser.