Nordens Gröna Bälte

Det norska sekretariatet och den förvaltande organisationen finns vid Nord- och Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Det svenska sekretariatet ligger i Östersund. Kontaktpersoner för programmet finns även på Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelsen
Jämtlands län

Svenska sekretariatet
SE 831 86 ÖSTERSUND

Tel +46 (0)10-225 30 00

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeshuset, Interreg-sekretariat
Postuttak
NO 7004 TRONDHEIM

Tel +47 73 86 60 00

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkets Hus, Interreg-sekretariat
NO 7735 STEINKJER

Tel +47 74 11 10 00