Inre Skandinavien

Det norska sekretariatet och den förvaltande organisationen finns på Hedmark fylkeskommune. Det svenska sekretariatet ligger i Östersund på Länsstyrelsen Jämtlands län. Kontaktpersoner för programmet finns även på Region Värmland och Region Dalarna.

Länsstyrelsen Jämtlands län

Interreg-sekretariatet
SE 831 86 ÖSTERSUND
Tel +46 10 225 30 00

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset, Interreg-sekretariat
NO 2325 HAMAR
Tel +47 62 54 40 00

Akershus fylkeskommune

Interreg-sekretariat
Schweigaardsgt. 4
NO 0185 OSLO
Tel +47 22 05 50 00

Østfold fylkeskommune

Interreg-sekretariat
Postb. 220
NO 1702 SARPSBORG
Tel +47 69 11 70 00