Interreg har fått ny logo

Interreg Sverige-Norge har fått ny logo. Du kan läsa mer om kraven för användning härunder.

Den gamla logon för programmet är från den 1 maj 2016 ersatt med en ny.

EU-regelveket säger, att EU-emblemet (EU-flaggan och texten EUROPEAN UNION) som minimum bör ha samma höjd eller bredd som andra loggor. För att göra det lättare att använda logon, har vi därför gjort emblemet större.

Den gamla logon

Interreg Sverige–Norge

Den nya logon

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

Här hittar du den nya logon att ladda ner i olika format

Interregs logotyp ska i första hand användas i färg. Den finns tillgänglig som cmyk för 4-färgstryck, pantone för dekorfärgstryck samt rgb för digital användning.

Ideal användning av standard-logotypen i färg är mot en vit bakgrund. Den får även användas mot en ljus bakgrund.

En gråskaleversion finns för användning i enfärgsproduktion.

Den svarta eller den vita logotypen får endast användas om det inte finns någon möjlighet att använda standard-logotypen.

De logtyper som har ändelsen pdf är högupplösta och vektoriserade.

Färg rgb png

Färg rgb pdf

Färg pantone pdf

Färg CMYK pdf

Gråskala png

Gråskala pdf

Svartvit png

Svartvit pdf

Negativ pdf

 

Så använder du logon

Logon för Interreg Sverige-Norge ska finnas på allt material som ni producerar med stöd från programmet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklam-material, rapporter och liknande.

Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor och en minimumbredd på 38,1 mm. Logon ska alltid vare tydlig och passande i förhållande till produktens storlek.

Ni får inte förvränga, sträcka ut eller ändra logotypens format på något sätt. Beskär inte logotypen så att delar av den försvinner. Rotera inte logotypen. Separera inte flaggan från resten av logotypen. Ni får inte heller ändra storleken på de olika elementen i logotypen. Skapa inte en linje eller ram runt logotypen.

Observera att medel inte kommer att betalas ut alternativt att utbetalningen reduceras om projektet inte följer anvisningarna.

 

Har ni redan producerat material med den gamla loggan? 

Ni bör skifta logo på ”levande” material såsom hemsidor och sociala medier. Redan tryckt material ska enligt förordningen redan följa reglerna, och ni behåller det som det är.

Har ni frågor om logon och kommunikation, kan ni kontakta kommunikationsansvarig Maud Nässén på maud.nassen@lansstyrelsen.se eller 010-225 33 67.