Guide för horisontella kriterier

Guide för horisontella kriterier

Tillväxtverket har tagit fram en guide för horisontella kriterier. Den innehåller information och frågor för inspiration om hur ni kan arbeta med dessa i ert projekt. Kika in där för att hämta inspiration till ert arbete med hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet!

Inom Interreg Sverige-Norge ska de horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet gås igenom vid planering av projektets verksamheter. Horisontella kriterier utgör en del av  kvalitetsvärderingen som görs av projektansökan. Ni som stödsökande ska beskriva på vilket sätt ni kommer att använda de tre horisontella kriterierna som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat. Tänk över de horisontella kriterierna utifrån projektets aktiviteter. Hur kan ett sådant angreppssätt bidra till att förbättra genomförandet av projektet?

Interreg Sverige-Norges nästa projektutlysning är 15 augusti-15 september 2018. Mer information om de horisontella kriterierna finns också att läsa här under informationen om respektive insatsområde samt i projekthandboken.