Brukerundersøkelse Interreg Sverige-Norge

Brukerundersøkelse Interreg Sverige-Norge

Til deg som har hatt en rolle i et Interreg Sverige-Norge-prosjekt som deltager, finansør, beslutningsgruppemedlem eller annet

Hvordan synes du Interreg Sverige-Norge-programmet jobber med informasjon, veiledning og rådgivning? For å få gjort en best mulig jobb ut mot dere som jobber / har planer om å jobbe i et Interreg Sverige-Norge-prosjekt, er det viktig for sekretariatet å få mer informasjon om hva som fungerer godt og dårlig.

Spørreundersøkelsen er anonym. Ved gjennomført spørreundersøkelse kan du oppgi din e-postadresse dersom du vil delta i trekningen av 5 premier. Dette er selvsagt frivillig.

Svarfrist. 1. oktober

Klikk her for å delta