Projekthandbok

Prosjekttyper

Det finns två typer av projekt att söka stöd för, projekt eller förstudie. En förstudie kan pågå under högst 12 månader och ett projekt under högst 36 månader.

 

Förstudie/forprosjekt

Väljer du att söka en förstudie betyder det att du söker för ett mindre projekt som syftar till en mer omfattande ansökan längre fram. En förstudie kan till exempel utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller användas för att bygga ett partnerskap.

Kjennetegn for forprosjekt/förstudie er:

 • Ansökan skickas in via Min Ansökan på svensk sida og via Regionalforvaltning.no til det delområdet støtten søkes fra (les mer om delområdene på side 13).
 • Löpande ansökningsförfarande och löpande beslutsfattande
 • Beslut om EU-stöd fattas av förvaltande myndighet/forvaltande organisasjon.
 • Beslut om norska statliga IR-midler fattas av norsk förvaltande organisation.
 • Maximalt EU-stöd är 20 000 EUR och maximalt stöd från IR-midler är 10 800 EUR
 • Ingen detaljerad kostnads-eller medfinansieringsplan behöver skickas in.
 • Man behöver ej ange aktivitetsindikatorer för en förstudie.
 • Det krävs offentlig eller privat medfinansiering (min. 50 % av total finansiering).
 • Tidsbegränsad projekttid: 12 månader.
 • Endast en slutlig ansökan om utbetalning av beviljade medel samt en slutrapport görs av sökanden.

 

Projekt

För projekt används ett ansökningsförfarande som kallas projektutlysning. Det innebär att den sökande lämnar in sin ansökan under en bestämd tidsperiod. Projektutlysning genomförs två gånger per år.

Kjennetegn for et prosjekt:

 • Ansökan skickas in via Min Ansökan på svensk sida og via Regionalforvaltning.no til det delområdet støtten søkes fra
 • Prosjektet kan ha en varighet på inntil/högst 36 månader
 • Ingen beløpsgrense
 • Prosjektutlysning gjennomføres 2 ganger i året
 • Styringskomitéen i delområdet hvor søknaden hører hjemme gjør innstilling om prosjektet
 • Tilsagn om EU-midler fattes av forvaltende myndighet, norske interregmidler av fylkeskommunen hvor prosjektet har sin aktivitet.
 • Det kreves offentlig og/eller privat medfinansiering (min. 50 % av total finansiering).
 • Prosjekt som involverer flere delområder vil avgjøres av programmets overvåkningskomité.

 

Prosjektbeskrivelse

En projektbeskrivning är det centrala planeringsdokumentet för ett projekt. Interreg-projekt oavsett verksamhet ska skriva en detaljerad projektbeskrivning som skickas med den elektroniska ansökan. Denne fungerer som et underlag når søknaden fylles ut. Läs mer under Planera.