Aktuellt

Nyheter

 • Gemensam insats för att skydda flodkräftor

  30 januari, 2020

  I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. I Norge är flodkräftan klassad som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Dalarna och Innlandet redo för framtidens mat

  22 januari, 2020

  Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet har i projektet KLIPP, Klimatsmart Protein-Produktion, inlett ett samarbete kring storskalig produktion av insektsbaserat protein. Insekterna kan hittills användas som fiskföda, men projektet...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Från snöfattig till SNÖRIK

  21 januari, 2020

  Erik Melin Söderström från projektet SNÖRIK gästade idag TV4:s Nyhetsmorgon och pratade om snöbrist och hur man kan hushålla med snön på bästa sätt genom kunskap och ny teknik....

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • En glimt av arbetet med att rädda fjällräven

  16 januari, 2020

  Projektet Felles Fjellrev är ett bevarandeprojekt för att rädda fjällräven i Norge och Sverige. Norge och Sverige delar population av fjällrävar, som inte ser några gränser utan rör sig fritt...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd i programmet

  28 november, 2019

  Interreg Sverige-Norges tionde utlysning har precis avslutats och totalt sju projekt beviljades stöd. Tre projekt i Nordens Gröna Bälte, två projekt i Inre Skandinavien och två projekt i Gränslöst Samarbete. Fler...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Slutrapportering och goda exempel

  18 december, 2019

  Flertalet treåriga projekt inom Interreg Sverige-Norge har nyligen avslutas eller avslutas under 2020. Sekretariatet vill därför påminna vad som gäller kring projekts slutrapport, och dela med sig av några...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kreativa processer, jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för ökat företagande

  13 december, 2019

  Falun Borlänge-regionen har tillsammans med Hamarregionen utvikling under 2016-2019 drivit projektet The Hub of Entreprenurship. Genom projektet har man bidragit till att 85 företag har etablerats. Projektet har arbetat...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Green flyway är igång – elflyg testas i Sveg

  6 december, 2019

  Testprojektet Green Flyway som drivs av Östersunds och Röros kommuner är igång. Ett mindre tvåsitsigt elflygplan testas nu i Sveg för att man ska se hur det tål ett ordentligt...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya projekt i Nordens Gröna Bälte: grönt flyg, fiskfoder från skogen och välfärdsteknologi

  2 december, 2019

  Styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 2,4 miljoner euro till tre utvecklingsprojekt i Jämtland, Västernorrland och Trøndelag. Pengarna utgörs av ca 1 500 000...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Nya projekt i Inre Skandinavien: Klimatsmart Protein-Produktion och SITE 3

  26 november, 2019

  Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 900 000 euro till två utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Dalarna och Hedmark. Pengarna utgörs av drygt 600 000 euro från...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kunnskapsgrunnlag for fjelltransfer Trysil-Dalafjellene

  18 november, 2019

  Region Dalarna och Hedmark fylkeskommune har i projektet Fjelltransfer Trysil-Dalafjellene utrett förutsättningarna för gränsöverskridande kollektivtrafik. I dagsläget bedömer kollektivtrafikmyndigheterna i de båda länderna att det inte finns underlag för...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Artikkel om velferdsteknologi fra prosjektet Eteam

  13 november, 2019

  velferdsteknologi Denne artikkelen om velferdsteknologi ble presentert på en konferanse i Italia av prosjektet Eteam.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Oppstart av prosjektet VITAL

  13 november, 2019

  I framtiden ställs det krav på tätare samverkan mellan alla aktörerna inom hälso- och sjukvården, och nya metoder behöver prövas och utvecklas för detta. Projektet tar sikte på att...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gisle Gråstein og Frida Fossil – en liten historie om steiners verdi

  7 november, 2019

  Projektet GEARS – Geologiskt arv i Inre Skandinavien – har tagit fram dockfilmen Gisle Gråstein og Frida Fossil.  Filmen illustrerar att man inte alltid vet vilka värdefulla resurser som...

  0
  Interreg Sverige-Norge