Nyheter

 • Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • 16 nya projektansökningar inkomna!

  16 september, 2015

  Igår, den 15 september, stängde vi den andra ansökningsomgången för denna programperiod. Vi fick 16 ansökningar om stöd till projekt och två som gällde förstudier. Slutgiltigt besked om projekten...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Godkända projekt i första utlysningen

  15 juli, 2015

  20 projekt beviljade i första utlysnigen Interreg Sverige Norge 2014-2020 Syftet med Interreg Sverige-Norge 2014–2020 är att bidra till att regioner från Sverige och Norge arbetar tillsammans och lär av varandra...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Fota ditt projekt!

  13 augusti, 2015

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Problem med att skicka in ansökan?

  15 september, 2015

  Några sökanden har problem med att skicka in sina ansökningar via Min ansökan. Det kan finnas tre felkällor till detta som kontrolleras i ordningsföljd: 1. Under fliken budget finns...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Projekt Smart Green Region Mid-Scandinavia godkänt

  23 juni, 2015

  Smart Green Region Mid-Skandinavia er et samarbeidsprosjekt mellom SØT byene, Sundsvall, Østersund og Trondheim. Prosjektet skal bidra til å styrke konkurransekraften hos SMB ved å fremme entreprenørskap, utvikle forretningsmodeller...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya projekt beviljade!

  27 april, 2015

  De projekt som kategoriserats som delområdesöverskridande beslutades den 26 maj. Läs mer i pressinformationen. Den 20 april beviljades de första Interregprojekten Sverige Norge 2014-2020. Projekten avser programgeografin ”Nordens gröna bälte”. Läs...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Individuella projektmöten inför andra utlysningen

  14 april, 2015

  Du har väl inte missat att sista ansökningsdag för att söka medel från den andra utlysningen i Interreg Sverige-Norge programmet är den 15 september? Innan sommaren och i början av hösten...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Prioriteringsmöten för SK och ÖK

  13 mars, 2015

  Utlysning nr 1:s projekt kommer att prioriteras i april samt maj. Styrkommittéerna (SK) har mötesdatum: 20 april Nordens Gröna Bälte i Östersund 21-22 Gränslöst Samarbete i Moss 28-29 Inre...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Problem att skicka in ansökan?

  23 februari, 2015

  Har du problem med att skicka in ansökan via ”Min ansökan”? Kontrollera då att din ansökan inte har någon delaktivitet som är ofullständigt ifylld. Den blir inte rödmarkerad då man...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • ”Min ansökan” öppen t.o.m 23 februari

  20 februari, 2015

  ”Min ansökan” kommer att hållas öppen till och med måndag den 23 februari för ansökningar i första utlysningsperioden 2015. Beslut om detta har tagits med anledning av dagens tekniska...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Problem med Min ansökan

  18 februari, 2015

  Meddelande från Tillväxtverkets support om Min ansökan: Just nu är det högt tryck på tjänsten vilket har skapat tekniska problem och tjänsten kan stängas ner korta stunder på grund...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Checklista inför 20 feb

  16 februari, 2015

  Fredagen den 20 februari är sista dagen att skicka in ansökan till  Interreg Sverige-Norge. Som en hjälp till sökande har vi skapat två checklistor som kan vara bra att gå igenom innan ansökan...

  0
  Interreg Sverige-Norge