Nyheter

 • Sykkeldag på skolen

  13 februari, 2020

  Prosjektet Fossilfri2030 arrangerer sykkeldag på 100 skoler i vår for å motivere til å sykle fremfor å bli kjørt. Sykkeldagpåskolen_Inspiria_Pedalen Meld din skoles interesse for gratis sykkeldag i tidsrommet...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vargarnas vanor i Naturmorgon

  10 februari, 2020

  Vargar äter framför allt älg. Men hur spelar årstiden in? Och vad jagar en liten flock helst och vad händer när det dyker upp hjortar och vildsvin i reviret?

  I…

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gemensam insats för att skydda flodkräftor

  30 januari, 2020

  I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. I Norge är flodkräftan klassad som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Dalarna och Innlandet redo för framtidens mat

  22 januari, 2020

  Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet har i projektet KLIPP, Klimatsmart Protein-Produktion, inlett ett samarbete kring storskalig produktion av insektsbaserat protein. Insekterna kan hittills användas som fiskföda, men projektet...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Från snöfattig till SNÖRIK

  21 januari, 2020

  Erik Melin Söderström från projektet SNÖRIK gästade idag TV4:s Nyhetsmorgon och pratade om snöbrist och hur man kan hushålla med snön på bästa sätt genom kunskap och ny teknik....

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • En glimt av arbetet med att rädda fjällräven

  16 januari, 2020

  Projektet Felles Fjellrev är ett bevarandeprojekt för att rädda fjällräven i Norge och Sverige. Norge och Sverige delar population av fjällrävar, som inte ser några gränser utan rör sig fritt...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd i programmet

  28 november, 2019

  Interreg Sverige-Norges tionde utlysning har precis avslutats och totalt sju projekt beviljades stöd. Tre projekt i Nordens Gröna Bälte, två projekt i Inre Skandinavien och två projekt i Gränslöst Samarbete. Fler...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Slutrapportering och goda exempel

  18 december, 2019

  Flertalet treåriga projekt inom Interreg Sverige-Norge har nyligen avslutas eller avslutas under 2020. Sekretariatet vill därför påminna vad som gäller kring projekts slutrapport, och dela med sig av några...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kreativa processer, jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för ökat företagande

  13 december, 2019

  Falun Borlänge-regionen har tillsammans med Hamarregionen utvikling under 2016-2019 drivit projektet The Hub of Entreprenurship. Genom projektet har man bidragit till att 85 företag har etablerats. Projektet har arbetat...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Green flyway är igång – elflyg testas i Sveg

  6 december, 2019

  Testprojektet Green Flyway som drivs av Östersunds och Röros kommuner är igång. Ett mindre tvåsitsigt elflygplan testas nu i Sveg för att man ska se hur det tål ett ordentligt...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya projekt i Nordens Gröna Bälte: grönt flyg, fiskfoder från skogen och välfärdsteknologi

  2 december, 2019

  Styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 2,4 miljoner euro till tre utvecklingsprojekt i Jämtland, Västernorrland och Trøndelag. Pengarna utgörs av ca 1 500 000...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Nya projekt i Inre Skandinavien: Klimatsmart Protein-Produktion och SITE 3

  26 november, 2019

  Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 900 000 euro till två utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Dalarna och Hedmark. Pengarna utgörs av drygt 600 000 euro från...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kunnskapsgrunnlag for fjelltransfer Trysil-Dalafjellene

  18 november, 2019

  Region Dalarna och Hedmark fylkeskommune har i projektet Fjelltransfer Trysil-Dalafjellene utrett förutsättningarna för gränsöverskridande kollektivtrafik. I dagsläget bedömer kollektivtrafikmyndigheterna i de båda länderna att det inte finns underlag för...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Artikkel om velferdsteknologi fra prosjektet Eteam

  13 november, 2019

  velferdsteknologi Denne artikkelen om velferdsteknologi ble presentert på en konferanse i Italia av prosjektet Eteam.

  0
  Interreg Sverige-Norge