Nyheter

 • Uppdaterad personalkostnadssammanställning

  22 januari, 2019

  Nu finns en ny version av personalkostnadssammanställningen ladda ner den direkt här eller under fliken Ansöka/Blanketter & mallar.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hva er The Bioeconomy Region?

  22 januari, 2019

  Övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi ger vinster för klimatet och tillväxten. I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Var rädd om världen och framtiden – byt drivmedel!

  18 januari, 2019

  Green Drive Region har under 2015-2018 arbetat för att reducera utsläppen från transportsektorn, med fokus på personbilssegmentet. Projektet har bland annat ökat kunskapen om fossiloberoende fordon, skapat lokalt engagemang,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Slutrapportering och goda exempel

  17 januari, 2019

  Flertalet treåriga projekt inom Interreg Sverige-Norge har nyligen avslutas eller avslutas under 2019. Sekretariaten vill därför påminna vad som gäller kring projekts slutrapport, och dela med sig av goda...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Stärkt krisberedskap genom CriseIT 2

  17 januari, 2019

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har startat nu vid årsskiftet. Projektet heter CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Rethinking wood

  16 januari, 2019

  Projekten The Bioeconomy Region och Grön Tillväxt Trä har startat bloggen ”Marked For Tre”. Med bloggen önskar de bidra till innovation och bygga kunskap om användning av trä som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kreativ forskningskommunikation om en musikbransch i förändring

  16 januari, 2019

  Projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) har tagit ett kreativt grepp på forskningskommunikation och tagit fram webbplatsen forskningommusik.se. Webbplatsen, och tillhörande instagram-konto, syftar till att nå ut med projektets resultat...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Utvärderingar på programnivå

  9 januari, 2019

  Under 2018 har två utvärderingar på programnivå utförts enligt den av övervakningskommittén beslutade utvärderingsplanen.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Uppdaterad svensk budgetmall

  8 januari, 2019

  Det finns en uppdaterad budgetmall för svensk sida. Den finns att ladda ner under fliken Ansöka/Blanketter & mallar. Mallen har bl.a. förenklats vad det gäller personalkostnader.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Succé för guidekurser

  20 december, 2018

  Projektet Gränsen som attraktion har under projektperioden skapat en guidekurs. De första kurserna för guider i området Dalsland, Bohuslän och Østfold blev en succé.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gränslöst entreprenörskap

  14 december, 2018

  I projektet Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränser har Ung Företagsamhet och Ungt Entreprenørskap i Dalarna, Värmland, Hedmark och Akershus arbetat för att stärka och öka...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • GRENSEVILT märker varg i Dalarna

  5 december, 2018

  För att hålla koll på vargarna i gränsregionen i Hedmark, Värmland och Dalarna förses några av dem med sändare. Kom nära inpå projektet GRENSEVILT:s märkning av varg i Dalarna...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd och projekttid

  30 november, 2018

  Interreg Sverige-Norges åttonde utlysning har precis avslutats och totalt nio nya projekt beviljades stöd. Se bilden nedan för beviljat och tillgängligt stöd på svensk sida, efter att alla projekt i...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • 5,9 miljoner euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

  29 november, 2018

  Styrkommittéerna för Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete samt övervakningskommittén i Interreg Sverige-Norge har beviljat ca 5,9 miljoner euro som går till utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Västra Götaland, Østfold, Akershus,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Dokumentation från projektträff

  29 november, 2018

  Den 6-7 november arrangerades projektträff på Gardermoen. Ett hundratal deltagare fick möjlighet att inspireras av goda exempel från projekt som har fått stöd av Interreg Sverige-Norge de senaste åren....

  0
  Interreg Sverige-Norge