Aktuellt

Nyheter

 • Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i Hedmark och Dalarna

  28 april, 2020

  Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat cirka 470 000 euro till utvecklingsprojektet GNIST – Geologiskt arv i naturbaserad innovation för skandinavisk turism. Pengarna utgörs av cirka...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Felles Fjellrev II – ett gränsöverskridande projekt för att rädda fjällräven

  24 april, 2020

  Projekt Felles Fjellrev II har uppnått den enskilt viktigaste målsättningen: att stärka fjällrävsstammen i projektområdet genom direkta stödåtgärder. Projektet har därmed bidragit till det övergripande och långsiktiga målet: att...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vältel utvecklar vården i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag

  23 april, 2020

  Drygt 30 företag, 14 kommuner och sjukvårdsregionerna i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag har i projektet Vältel varit med och utvecklat lösningar till vården med hjälp av förändrade arbetssätt och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Girl power i musikbranschen

  15 april, 2020

  Musikhögskolan Ingesund, som är en del av projeket MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia), startar nu upp ett mentorsprogram för kvinnor och ickebinära. Musikbranschen är mansdominerad och detta är ett...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Film från fredsriket Morokulien

  8 april, 2020

  I projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 utvecklas gymnasieungdomars kompetens inom bland annat bygg, anläggning, media och kulturhistoria. Restaureringen av fredsmonumentet, som ligger mitt på gränsen mellan Sverige och Norge...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Corona-viruset och projektens genomförande

  12 mars, 2020

  Projekt som får stöd av Interreg Sverige-Norge behöver tänka på följande. Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kostnad...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Mitt Europa 2020 – quiz

  8 april, 2020

  Hur väl känner du Europa? Vi kan inte resa just nu, men kan passa på att lära oss om varandra. Testa dina kunskaper om Europas regioner i detta quiz!...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Eurobarometern 2019 – allmänna opinionen om EU-frågor

  26 mars, 2020

  Vad är Eurobarometern? Sedan 1973 har EU-institutionerna beställt regelbundna opinionsundersökningar – Eurobarometern – i EU:s samtliga medlemsstater. De har fokus på medborgarnas förväntningar på EU:s åtgärder, och de viktigaste...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya möjligheter för startups

  19 mars, 2020

  Prosjektet StarCap har vært et samarbeid mellom Innovatum Startup i Trollhättan, Blender Collective i Fredrikstad, og Fredrikstad kommune. Partnerne har sammen utviklet en arbeidsprosess hvor oppstartsbedrifter, eller startups, har...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd per mars 2020

  9 mars, 2020

  Projekt som avslutades vid årsskiftet 2019/2020 har nu slutredovisat och en del återflöden har kommit in till olika insatsområden. Programmet uppdaterar därför informationen om aktuellt tillgängligt stöd. Den största...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Dags för RegioStars 2020 – skicka in ditt projekt

  9 mars, 2020

  RegioStars Award är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionen. Syftet är att identifiera goda exempel inom regional utveckling och framhäva innovativa EU-finansierade projekt. Med målet att inspirera andra...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Jakten på en fossilfri förpackning

  4 mars, 2020

  Inom projektet The Bioeconomy Region samarbetar svenska och norska aktörer för att bidra till utvecklingen av en fossilfri förpackning som är bra för både människor och miljön. I filmen...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Uppdaterade dokument

  2 mars, 2020

  Nu är excelmallarna som ska användas av er som tidrapporterar i projekten är uppdaterade, så kom ihåg att hämta en ny mall innan ni rapporterar er tid. Även manualen…

  0
  Interreg Sverige-Norge