Aktuellt

Nyheter

 • Vi är med i Mitt Europa

  30 september, 2020

  Kampanjen Mitt Europa som visar vilken skillnad EU-fondernas investeringar gör i våra regioner pågår 28 september – 4 oktober 2020. I årets digitala kampanj har du möjlighet att besöka EU-projekten...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Covid-19-pandemien og gjennomføring av prosjekt

  28 september, 2020

  Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra prosjekteiere om gjennomføring av prosjekt i lys av Covid-19-pandemien. Vi har forståelse for at pandemien skaper utfordringer for oss alle. I alle aktivitetsplaner...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Arbetet med Interreg Sverige-Norge 2021-2027

  22 september, 2020

  Processen att ta fram ett nytt program för Interreg Sverige-Norge 2021-2027 har påbörjats. Programmet tas fram av berörda regioner och fylken. På svensk sida deltar Västra Götalandsregionen Region Värmland,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Telling av elgmøkk gir bedre forvaltning

  17 september, 2020

  Interreg-prosjektet Grensevilt har gjennomført den største tellingen av elgmøkk noensinne på hele 3 millioner dekar på begge sider av grensen. Forskerne i prosjektet vil se på hvordan elgtettheten varierer...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ny bok från Ingoskog: Skogen som resurs i en gränsregion

  17 augusti, 2020

  Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gränsen som attraktion

  17 augusti, 2020

  Bohuslän, Dalsland och Østfold lockar tillsammans ett stort antal besökare varje år. Men få turister väljer att ta del av gränsregionens samlade utbud, antingen semestrar man i Sverige eller...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd per maj 2020

  14 maj, 2020

  Interreg Sverige-Norges elfte utlysning har precis avslutats. Två projekt i Inre Skandinavien och ett delområdesöverskridande projekt beviljades. Du kan läsa om projekten i artiklarna Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • SNÖRIK – Snöforskning och innovation över riksgränsen

  10 augusti, 2020

  Projektet SNÖRIK jobbar med att utveckla och sprida kunskap om snö och att hitta nya innovationer för att snösäkra skidanläggningar och skidspår. I regionerna Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Trøndelag finns...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • GRENSEVILT – älgar, vargar och järvar tvärs över gränser

  3 augusti, 2020

  En central del i projektet är kunskapsinhämtning. GRENSEVILT arbetar bland annat med att fånga och märka djur med GPS-sändare för att få detaljerad kunskap om djurens rörelsemönster. Det handlar...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Fossilfri gränsregion 2030

  27 juli, 2020

  Fossilfri gränsregion 2030 bygger vidare på det tidigare projektet Hela gröna vägen där samtliga 14 kommuner i Fyrbodal och 25 kommuner i Østfold och Follo åtog sig att bli...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training

  20 juli, 2020

  Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Få Alle Med

  13 juli, 2020

  Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av skolan och inte fullföljer sina studier. I projektet Få Alle Med kartlägger Innovatum och Inspiria Science Centers, tillsammans med samarbetspartners...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hemester ska gynnas med smakfulla upplevelser

  9 juli, 2020

  Denna sommar väljer många att stanna hemma och göra utflykter i sitt närområde. Det finns mycket att upptäcka och lokalkonsumtion verkar bli mer och mer en självklarhet under dessa...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Informationsinsats för att tillsammans rädda flodkräftan

  8 juli, 2020

  Projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor har tagit fram broschyren ”Hur kan vi rädda flodkräftan?”. Där beskrivs vad man själv kan göra för att förhindra spridning av kräftpest och signalkräftor. Du kan...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Business by nature

  6 juli, 2020

  Projektet The Bioeconomy Region har bland annat arbetat för att snabba på omställningen till fossilfria produkter inom förpackningsindustrin. Fossil plast som används som förpackningsemballage idag bidrar till stora utsläpp...

  0
  Interreg Sverige-Norge