Två länder – En èlv

Två länder – En èlv

Två Länder – En èlv

Prosjektet handler om én elv: Femund-/Trysil-/Klarälven. Elva, og dens biologiske mangfold og økosystemtjenester, kjenner ikke administrative grenser. Det er derfor viktig å se vassdraget i sammenheng på tvers av riksgrensen Norge/Sverige. Projektets mål handlar om att förbättra ekologisk status bland annat genom miljöanpassning av vattenkraften så att den i dag låga naturliga reproduktionen av lax och öring i vattendraget kan öka. En åtgärd är att återinföra laxen till sina hemområden på norsk sida.

 

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Värmland
NORSK PROSJEKTEIER Fylkesmannen i Hedmark
EU-STÖD 678 715 €
STATLIGE IR-MIDLER 225 000 € (1 800 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 919 930 €
PROJEKTTID 15 mars 2017 – 15 mars 2020
KONTAKT Pär Gustafsson, par.gustafsson@lansstyrelsen.se
Atle Rustadbakken, fmheatru@fylkesmannen.no
TVALANDERENELV.EU