Tidlig innsats

Tidlig innsats

Tidlig innsats

Tidlig Innsats tar sikte på å utvikle et interaktivt digitalt styrkebasert selvhjelpsprogram for unge med psykiske helseutfordringer ut fra erkjennelsen av at psykiske lidelser er ett av vår tids største helseproblemer og det rammer ungdom i stort omfang. Utviklingsarbeidet får støtte til å fremskaffe evidensbasert dokumentasjon av effekter av systemet samt entreprenørskap med sikte på en felles svensk/norsk lansering av teknologien og utvikling av videre samarbeid om FOU og forretningsmessig samarbeid.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Braive AB
NORSK PROSJEKTEIER KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjensteutvikling
EU-STÖD 217 859 €
STATLIGE IR-MIDLER 113 750 € (910 000 NOK)
TOTALBUDGET 672 462 €
PROJEKTTID 1 juni 2019 – 31 december 2021
KONTAKTPERSON Henrik Haaland Jahren +4793545473, henrik@braive.com, Sofia Hjerling, +46709184096, sofia.hjerling@braive.com, Karl-Johan Johansen, +4795082226, karl.johansen@kbtmidt.no