Fossilfritt

Green highway

The Green Highway

– ett samarbeta mellan tre städer om en fossilfri framtid, student och kulturutbyte.

Projektledare Tomas Arvidsson bubblar med energi efter en lyckad konferens om Green Highway -projektet , i Sundsvall våren 2011 . Green Highway som mål att öka antalet elektriskt drivna och andra miljö ansvariga bilar, med målet att göra detta till ett fossilbränslefri transportregionen år 2020 .

Det finns nu laddstationer för el-bilar längs E14 riksväg mellan Sundsvall och Trondheim . Sveriges miljöminister Andreas Carlgren , som också talade på konferensen, sa : ” Jag är imponerad över hur mycket kan uppnås när det privata näringslivet och den offentliga sektorn slå samman sina resurser . ”

Green Highway är ett samarbete mellan de tre städerna Sundsvall , Östersund och Trondheim .
Tomas har fått en hel del telefon – samtal från företrädare för andra regioner som är intresserade av hur organisationen fungerar mellan de tre städerna.
– Jag har alltid förklara för dem att Green Highway är mer än bara ett projekt ” , säger Tomas Det är ett engagemang för samverkan och samarbete som har en egen dynamik .

År 1999 undertecknade de tre kommunerna en avsiktsförklaring om att samarbeta , och för närvarande fokusområdena gre utbildning, kultur och turism, samt infrastruktur och kommunikationer . Green Highway är nu ett etablerat namn
– I början av projektprocessen satte vi upp 100 mål, säger Tomas Arvidsson . Vi har tickat av de flesta. Samtidigt eftersom projektet har fortskridit tillkommer nya aktiviteter och mål har lagts till.

– Det är människors kreativitet som vi vill utnyttja. När människor från alla dessa grupper och organisationer sitta ner tillsammans vid samma bord oför att formulera gemensamma mål, gemensamma visioner – det är då stora saker börjar hända. Ord blev verklighet , och som inspirerar fler människor att göra något positivt.

Läs mer på :
www.sundsvall-ostersund-trondheim.com
greenhighway.nu

Projekttid : 2011-09-01- 2014-08-31
Total budget : 1 462 000 EUR
ERUF : 995 780 EUR
Norska LP : Trondheims kommune
Svensk LP : Östersund kommun