Kosterhavet-Ytre Hvaler

Kosterhavet-Ytre Hvaler

Gränslösa nationalparker under vattenytan

Kosterhavet och Ytre Hvaler har alltid varit kända som ett sommarparadis och rekreationsområden – under sommarmånaderna, turister och ägare flockades för att njuta av tystnaden, bada från klipporna längs kusten, för att strosa runt bland reven och holmar och njuta av de varma , lata dagar.

Den norsk-svenska invigningen, som organiserades den 9 september 2009 genom Interreg -projektet ” Vår gemensamma arv”, var det första steget mot en gemensam, hållbar förvaltning av gemensamma naturresurser.

Invigningen var en stor insats , men ändå bara en början på arbetet , säger projektledaren Charlotte Forsberg.
– Uppmärksamhet gav oss en flygande start i arbetet med att visa värdet av platsen och hur viktigt det är att bevara de unika resurserna i området. Dessutom har det varit en bra drivkraft för att skapa gemensamma strategier för turistnäringen på båda sidor om gränsen.

Med över sex tusen olika marina alger och marina djur är den svenska delen , Kosterhavet , Sveriges mest artrika område. På den norska sidan av gränsen finns nationalparken inklusive det största, nu kända, kallvattenskorallrev, Tislerrevet . På land finns det många känsliga rödlistade arter.

– Det är helt unikt , säger hon. Vi har arbetat mycket med information för att skapa en gemensam bild av området fför alla som använder eller besöker parkerna, fortsätter Forsberg . Som besökare märker du det i form av gemensam skyltning, bättre och mer tillgänglig information både på nätet och i tryck. National Center på Skjærhalden och Naturum på Sydkoster är också viktiga informations- och inspirationspunkter. Men lika viktigt har arbetat med fiskare, forskare och ledning varit .
– Vi har haft en nära dialog och samarbete med fiskare , marinbiologer , turistorganisationer och myndigheter i området, sade hon . Hon pekar på att utbilda och fiskare och utbildning av lokala entreprenörer som goda exempel . Ett annat viktigt resultat av projektet är de nationella myndigheterna på vardera sidan om gränsen kommer att fortsätta dialogen och sammarbetet. Det svensk-norska samarbetet har varit grunden till att besökare, fiskare , researrangörer och sjöliv kan fortsätta att leva bekvämt sida vid sida oavsett vilken sida av gränsen man befinner sig på.

Kosterhavet och Ytre Hvaler
Projekttid : 2008-06-29- 2012-05-131
Total budget : 4 000 000 EUR
ERUF : 1 100 0000 EUR
Norska LP : Fylkesmanneni i Østfold
Svensk LP : Länsstyrelsen Västra Götaland
Kontakt : Charlotte Forsberg , e – post : Charlotte.Forsberg @ fmos.no