Solceller

Solceller

Klimatdriven utveckling

FEM-projektet lägger stort fokus på att utveckla näringslivet inom området förnybar energi. Nya arbetstillfällen har bland annat kunnat skapas inom industrisektorn som tillverkar komponenter till vindkraftverk och till solenergi.

Glava Energi Center är ett exempel där olika aktörer möts för att finna nya lösningar, testa och utveckla. Målsättningen med Glava Energi Center är att utveckla morgondagens förnybara energikällor ur ett landsbygdsperspektiv. Man har till exempel byggt upp Sveriges största markbaserade solenergipark. Den är stor som en fotbollsplan och producerar 100 000 kW timmar per år.

Samverkansutbytet över gränsen är betydelsefull. Norge har en klar strategi gällande sin roll som energination. De är redan världsledande inom solenergi, men önskar bli världsledande inom fler områden inom förnybar energi. Oslo är till exempel världens elbiltätaste stad.

– Vi har mycket att vinna på att haka på Norges kunskaper, särskilt med tanke på den spetskunskap som finns i en huvudstadsregion, säger Per Eiritz, Stål & Verkstad och tillika svensk projektledare för FEM-projektet.

Inom sektorn energieffektivisering gäller det att få världen att förbruka mindre energi. FEM-projektet har dragit igång ett antal delprojekt inom området, ett av dem, SÄPOS arbetar med att reducera energiförbrukningen i datorhallar, där energikonsumtionen ökar med 12 % per år. Bland annat testas försök med att driva servrar med likström.
På Sätterstrand, utanför Karlstad, finns därför Sveriges första kommersiella likströmsanläggning. Man tar även vara på den värme som genereras av servrarna och för ut den i fjärrvärmesystemet. Ledbelysningen som installerats i hallen bidrar även den med att dra ner energiförbrukningen. Det faktum att en googlesökning drar lika mycket energi som att hålla igång en 11watts lågenergilampa i 15 minuter, gör det lätt att räkna ut hur viktigt detta arbete är.

Energiligan, som verkar för att reducera energiförbrukningen i hyreshus är ytterligare ett delprojekt som drivs inom ramen för energisparande åtgärder. Fastighetsbolag får genom seminarium hjälp med att göra de boende medvetna om de ofta enkla insatser var och en kan göra för att spara både energi och pengar. Energiligan anordnar dessutom tävlingar där fastigheter tävlar mot varandra om att vara den som sparat mest energi under en given tidsperiod.

– Denna tävlingsform har fallit väl ut i Sverige, och appliceras nu även i Norge, berättar Per Eiritz.

I ett projekt som FEM-projektet vore det svårt att inte inkludera ett aktivt arbete med den unga generationen energiförbrukare. Därför har man satsat på kompetensförsörjning till denna målgrupp. Det är viktigt att ungdomar söker sig till utbildningar inom området. Satsningen heter Energiutmaningen och vänder sig till elever i årskurs 4-6.
– Ungdomarna ska lära sig att vara energimedvetna, de ska tänka energi och veta hur man klarar sig genom strömlösa dagar, säger Per Eiritz.

FEM
Projekttid : 2011-06-01-2014-08-31
Total budget : 3 406 0000 EUR
ERUF : 945 000 EUR
Norska LP : Kunskapsbyn Lilleström
Svensk LP : Kristinehamns kommun
www.femweb.nu