CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

Forprosjektet er et samarbeid mellom Mittuniversitetet og Nord universitet for å utvikle et prosjekt om mikrobryggeriers rolle i lokal samfunnsutvikling. Syftet med förprojektet är att initiera en svensk-norsk kunskapsbas kring mikrobryggeriernas betydelse som identitetsskapare och möjliggörare för den lokala utvecklingen på Trøndelag och Jämtlands glesbygder.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER Nord universitet
EU-STÖD 20 000 €
STATLIGE IR-MIDLER 10 800 € (86 400 NOK)
TOTALBUDGET 61 600 €
PROJEKTTID 1 sept 2020 – 31 aug 2021
KONTAKTPERSONER
Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonfriedrichs@miun.se
Øystein Rennemo, oystein.rennemo@nord.no