Grön Tillväxt – Trä

Grön Tillväxt – Trä

Grön Tillväxt – Trä

Syftet med Grön Tillväxt Trä är att öka användningen av trä inom byggnation samt som nya material och produkter. Projektet kommer att fokusera på att utnyttja de offentliga aktörernas roll som föregångare och beställare. Ökat samarbete och innovation kommer främjas genom kompetensutveckling av aktörer i värdekedjan samt stöttande av andra initiativ och idéer. Projektet vill främja innovationer samt attrahera fler företagsetableringar. Målet med projektet är att etablera ett ökat samarbete mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivsutveckling och miljö. Projektet ska vara en samlad kraft över hela gränsregionen och kommunicera de stora fördelar som finns med trä som material.Grön Tillväxt Trä är en fortsättning på förprojektet ”Grön Tillväxt Trä” och ”Fyrbodal växer på träd”.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Svinesundskommittén
NORSK PROSJEKTEIER Østfold Fylkeskommune
EU-STÖD 252 750 €
STATLIGE IR-MIDLER 133 625 € (1 069 000 NOK)
TOTALBUDGET 772 750 €
PROJEKTTID 1 sept 2017 – 31 dec 2019
KONTAKTPERSON Iréne Malmberg, irene@svinesundskommitten.com