Samarbete över gränserna


This is where the selling text goes and it has to be informative to give the user a brief of what this is all about. Maybe something more to guide to further investigation.

 

Så funkar det
Ansök här

 

Aktuellt

  • Tillgängligt stöd per 1 januari 2021
    Tillgängligt stöd per 1 januari 2021

    Interreg Sverige-Norge har sedan den 14 maj 2020 löpande ansökningsförfarande. Därefter har flera nya beviljats: Fler och fler projekt...

    0
[swiftfilter type="swf-select" container="#main" search_in="p" compare="in" child_only="false" name="filter-I" id="filter-I" show="fadeTo" hide="fadeTo" opacity="0.4" include_blank "Hållbara transporter" "Innovativa miljöer" "Natur- och kulturarv" "Små- och medelstora företag" "Sysselsättning"][/swiftfilter]

 

Vad vi gjort

 

 

Visa alla

 

Var i processen är du?

This is where the selling text goes and it has to be informative to give the user a brief of what this is all about. Maybe something more to guide to further investigation.

 I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.

wallpaper-23713

Går också att lägga till PDF:

Inbox — FastMail

 

I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.

 

 

This is a text block. Click the edit button to change this text.

 

 

This is a text block. Click the edit button to change this text.

 

Ansök senast den 11 maj! 

Livskraft i en attraktiv region

Med EU-programmet Interreg Sverige-Norge kan du få ta del av X miljarder SEK om du arbetar med att stärka samarbete övers gränserna inom utbildningsverksamhet, organisation, kooperativ, kommun eller myndighet. Regionalt utvecklingsstöd ger till innovativa projekt, kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling mellan länderna. Tillsammans skapar ekonomisk tillväxt och en region där människor vill bo, verka och vistas.

Mer om Interreg Detaljerad projektkarta

1441

fun number fact

projects approved

fun number fact


fun number fact

Vi kan hjälpa dig

Förvaltande myndighet

Länsstyrelsen Jämtlands län   Interreg Sverige-Norge   SE 831 86 ÖSTERSUND   Tel +46 (0)10 255 30 00 Fax +46 (0)10-255