2021–2027

Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EU-programmet Interreg Sverige-Norge för den nya programperioden 2021-2027. Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Tillsammans har regionerna och fylkeskommunerna tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Den 18:e juni skickades programförslaget in till Näringsdepartementet. Efter att de har behandlat programförslaget kommer det att lämnas över till EU-kommissionen för vidare behandling och beslut. Ambitionen är att första utlysning ska kunna ske under våren eller sommaren 2022.

Läs mer om processen på Region Värmlands hemsida

En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder

En hållbar utveckling och omställning syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till en framåtskridande förflyttning inom dimensionerna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, där alla tre hållbarhetsdimensioner är jämbördiga.

I en attraktiv gränsregion syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att människor kan och vill bo, arbeta och leva i området samt att företag kan och vill etablera sig.

Utan gränshinder syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att gränshinder reduceras för att ge möjligheter till nya värdeskapande samarbeten.

Läs programförslaget 2021-2027

Nyhetsbrev juni 2021

Strategisk miljöbedömning av nya Interreg Sverige-Norgeprogrammet 2021-2027

Möjligheter att lämna synpunkter till nya Interreg Sverige-Norgeprogrammet, 17 mars 2021